ERGO ON WHEELS

  • Verkennend gesprek (intake):
  • Algemene ergotherapeutische behandeling:
  • Verplaatsingen (>15 km):
  • €20
  • €35/uur
  • €0.15/km

Ergotherapie kan terugbetaald worden op voorschrift van een revalidatie-arts als er een revalidatieprogramma doorlopen werd in een revalidatiecentrum voor neuro- en locomotorische revalidatie.

U mag me altijd contacteren voor meer info of vraag raad aan uw revalidatie-arts.