ERGO ON WHEELS

1. Woonadvies, hoe gaat dat in zijn werk?

Je maakt een afspraak met de ergotherapeut en dan komt hij langs. De bedoeling is om de verschillende ruimten te bekijken om zo de aandachtspunten in te schatten. Dit kan gebeuren aan de hand van een observatieschaal waarna er een evaluatie gebeurd samen met jou.

Door rekening te houden met uw mogelijkheden en beperkingen worden er praktische aanpassingen voorgesteld waardoor jij langer zelfstandig thuis kunt wonen.

Vaak voorkomende vragen voor een aanvraag tot woonadvies is door een beroerte, chronische en degeneratieve ziekten, protheses, valpreventie, het ouder worden, …

2. Keuze tussen een ergotherapeut of een kinesist?

Er zijn overlappingen in het takenpakket van een logopedist, kinesist en ergotherapeut. Als je deze taken naast elkaar legt dan zie je dat ze elkaar aanvullen. Een kinesist is zeer sterk in analyseren en behandelen van problemen in de bewegingsmogelijkheden. Een ergotherapeut gaat die problemen vertalen naar het dagelijks handelen en gaat daarop in spelen. (Bv: Een kinesist gaat de bewegingsmogelijkheden van iemands schouder problemen proberen op te lossen door oefeningen en behandeling. De ergotherapeut gaat kijken welke gevolgen die beperking heeft op het dagelijks leven en daarop inspelen.)

Op het gebied van behandelen van kinderen met ontwikkelingsstoornissen zijn de paramedische beroepen ook complementair. De kinesist is sterk in het behandelen van de bewegingsmogelijkheden en de invloed op de algemene motoriek terwijl de ergotherapeut beter is in het begeleiden van de fijne motoriek, problemen met planmatig handelen, concentreren, visuele waarneming, gedrag.

3. Wat is de meerwaarde van ergotherapie bij psychiatrische beperkingen?

Er zijn tal van ergotherapeuten die werken in psychiatrische centra of PAAZ-afdelingen. Hun takenpakket bestaat uit een uitgebreide waaier van mogelijke therapieën en taken. Eén van de mogelijke therapieën die ik zelf ook aanbied is beeldende therapie, maar ook het bekijken qua dagbesteding of vrije tijd is iets dat ergotherapeuten aanbieden.

In kader van arbeidsre-integratie kan een ergotherapeut een meerwaarde bieden. Zij kunnen de opties en mogelijkheden voorleggen en gericht doorverwijzen naar de nodige instanties als dat nodig blijkt te zijn.

Door te werken op gebieden wonen – werken – vrije tijd kunnen we een zo compleet mogelijke behandeling aanbieden met de persoon als centrale spilfiguur.

4. Is ergotherapie aangewezen bij degeneratieve ziekten zoals dementie?

Dementie heeft een aantal fases die een persoon door zal maken. Momenteel kan men dementie nog niet genezen, maar wel kunnen de symptomen vertraagd worden. Eerst en vooral is medicatie belangrijk maar daarnaast is ergotherapie ook een versterkende factor in dat proces.

Als ergotherapeut proberen we de persoon met dementie te ondersteunen of te trainen om een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid te bekomen. Dat gaat vaak over praktische, kleine hulpmiddeltjes om de problemen die men ondervindt te gaan compenseren.

5. Is te veel zorgpartners (logopedist- ergotherapeut – kinesist) niet te belastend voor mijn kind?

Mijn visie is dat als die zorgpartners goed samenwerken communiceren dat dat enkel een meerwaarde kan zijn in de behandeling. Daarom neem ik steeds contact op met andere zorgpartners zoals leerkrachten op school, andere therapeuten of betrokken personen.

Door deze samenwerking kunnen we cliëntgericht werken en een behandelplan opstellen op maat van het kind. Onderling wordt er ook bekeken welke discipline het meest aangewezen is of dat verschillende disciplines betrekken wel haalbaar is.

6. Hoe zit dat met terugbetalingen bij ergotherapie?

Dit is een gevoelig onderwerp bij ergotherapeuten omdat er tot op heden enkel een terugbetaling kan plaatsvinden indien men een revalidatie heeft doorlopen in een revalidatiecentrum. Het is dan de revalidatiearts die de ergotherapeutische behandeling voorschrijft.

Momenteel is de Beroepsvereniging voor ergotherapeuten ijverig aan het werk om terugbetalingen op andere domeinen te verkrijgen. Jammer genoeg is dit nog niet goedgekeurd.

7. Zijn er ergotherapeutische behandelmethodes/meetinstrumenten?

De laatste jaren is er een evolutie merkbaar in de bekendheid van ergotherapie maar ook worden er meer en meer ergotherapeutische behandelwijzen of assessments ontwikkeld. Zo zijn de Sensorische intergratie (S.I.), Neuro Developmental Therapy (Bobath), … ergotherapeutische behandelmethodes van oorsprong.

Op het gebied van assessment is er tegenwoordig een grote waaier aan verscheidenheid die gebruikt kan worden als uitklaring problematiek, maar ook voor diagnosestelling.