ERGO ON WHEELS

Ergo on wheels

Ergo on wheels is een praktijk voor iedereen die ergotherapie nodig heeft. Dat kan gaan van jonge kinderen tot ouderen. In elke levensfase kunnen er zich problemen voordoen en daar probeert een ergotherapeut praktisch op in te spelen. Ook preventie is één van de taken van de therapeut. Samen met u gaan we bekijken waar de problemen en/of beperkingen zich situeren en zo stellen we een individueel traject op.

Smiley face

De oprichter van Ergo on wheels is Yve De Craene, een erkende ergotherapeut. Het hoofddoel van deze praktijk is om de problemen die u ondervindt te vertalen naar het dagelijks leven door middel van observatie en testings. Nadien gaan we die problemen zo praktisch mogelijk aanpakken om de zelfstandigheid te vergroten.

NIEUWS!

Er is een groeiende vraag vanuit de eerste lijn en vanuit de groep van huisartsen voor het beroep “zelfstandige ergotherapeut”. Dit kan in de komende jaren nieuwe mogelijkheden bieden. Er heeft een eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de Federatie Vrije Beroepen met de bedoeling om een associatie overeenkomst af te sluiten.